Lövudden och Sparrudden

Strax söder om Härnösand ligger Lövudden och Sparrudden, ett stadsnära frilufts- och rekreationsområde. Här finns grillplatser, vindskydd, lekutrustning och ett fågeltorn där gådeån mynnar ut i havet. Här ligger också start och mål för Gådeåleden.

gångbro i trä i ett naturområde

Lövudden

Lövudden är ett mindre friluftsområde i direkt anslutning till ett bostadsområde, där det nyligen har byggts nya villor och radhus.

Friluftsområdet är tillgängligt även för rullstolar och liknande. Här finns fina promenadstigar, grillplatser, vindskydd och lekutrustning. Här finns även rester efter ett sågverk som har legat här.

parkområde vid vattnet
parkområde vid vattnet
Läs mer om Lövuddens bostadsområde

Sparrudden

Precis söder om Lövudden ligger Sparrudden, precis vid Gådeåns utlopp i havet. Här finns ett torn för den som vill skåda fågel eller bara njuta av den fina utsikten.

Har du tur kan du ockås få se bäver. Om inte annat brukar det finnas gott om spår efter bäver i närheten i form av nedgnagade träd.

Lövuddens historia

På 1850-talet uppfördes Lövuddens herrgård i anslutning till ett sågverk som låg här. I herrgårdens park planterades sydliga ädellövträd och flera mindre exotiska buskar och örter. 1972 revs gården, men träden och växterna finns delvis kvar i området.

2016 sanerades området från kvarvarande föroreningar efter sågverket och i samband med det gjordes hela området i ordning. Träd som behövde tas bort har återplanterats, en fjärilsäng har anlagts och fågel- och biholkar har satts upp. Med skyltar och annan typ av gestaltning lyfts både natur- och kulturhistoriska värden fram.

Gådeåleden

en peson med ryggsäck går på en promenadväg

Gådeåleden är en 5,6 kilometer lång och lättvandrad led. Den går längs Lövudden och Sparrudden och följer sedan Gådeån uppströms till Gådeå by. Där vänder den och leder över berg och genom skog tillbaka till Lövudden.

Läs mer om vandringar i Härnösand
Vandringsguide

Hitta hit

Lövudden och Sparrudden ligger längs södra infarten till Härnösand.