Skarpudden och Barsviken

Skarpudden och Barsviken är ett populärt friluftsområde. n med lämningar från forntiden som gravrös och andra stensättningar. Följer man stigen runt Skarpudden får man ta del av vackra kustavsnitt med hällar, strandmalar och orörd hällmarksskog.

två personer sitter på en klippa och tittar ut över havet.

Skarpudden.

Skarpudden

Skarpudden är Höga Kustens sydligaste udde och en fin plats för kort dagsvandring. Det finns en stig i en rundslinga på udden och du kan fortsätta ända ut till fyren på Skarpuddens sydspets. Det är också en utmärkt plats för att studera fågelsträck. Stigen passerar två vackra havsvikar där det finns vindskydd att rasta i.

Söder om Härnösand ligger Barsviken och Skarpudden, som är Höga Kustens sydligaste udde. Barsviken är en vik mellan Skarpudden och Saltholmen med en härlig badstrand med gräsmatta intill. På Skarpuddens sydspets ligger fyren, som är en utmärkt plats att studera fågelsträck. I anslutning till parkeringen ligger Barsviksberget med en grotta, två raukar och fin utsikt. Här kan man även se gamla fornlämningar och hällristningar på berget från vår forntid.

Barsvikens kapell

Under 1700-talet kom många fiskare från södra Norrland (Gävlefiskarna) för att fiska efter kusten. Eftersom det vid den tiden var kyrkoplikt så ansökte Gävlefiskarna om att få bygga ett kapell i Barsviken. De behövde inte bara en gudstjänstbyggnad, de hade också behov av att förvara sina redskap någonstans under vintermånaderna.

Kapellet invigdes den 10 juli 1762.

Läs mer om Barsvikens kapell

Fornlämningar

Längs stigen ut till Skarpudden finns flera fornlämningar.

Grottor

Cirka 350 meter från parkeringen i Barsviken ligger Ljusbergshålan, som består av två grottor och en urbergsrauk.

Läs mer om Ljusbergshålan och hitta till andra grottor i Grottguiden.

Grottguiden

Hitta hit

Barsviken ligger i Häggdångersområdet, söder om Härnösand.