Västanåfallet och Mjällådalen

Västanåfallet är ett av Sveriges högsta vattenfall med en fallhöjd på över 90 meter och ett populärt utflyktsmål av många skäl. Strax intill ligger det nybildade naturreservatet Mjällådalen med flera vandringsleder längs den slingrande ån.

ett vattenfall

Västanåfallet

Västanåfallet är ett omtyckt utflyktsmål. Vattnet och fallhöjden även nedanför själva fallet har utnyttjats för vattenkraft under järnbrukets tid. Dagens miljö med det brusande vattenfallet, minnena från brukstiden och naturen utgör verkligen en plats för rekreation.

I den gamla logen finns ett natur- och kulturcenter med utställningar och information om naturreservatet. På området finns också en hantverksbod, en gammal smedja och ett café.

Läs mer om Västanåfallet

Mjällådalen

en flygbild över ett naturområde med en slingrande å

Mjällåns dalgång skulpterades ut när isen under den senaste istiden smälte. Under några hundra år – för mer än 9000 år sedan, rann här en mäktig isälv. Resultaten av vattenmassorna och deras innehåll syns tydligt genom mäktiga lager sten, grus, sand, mjäla och lera. Mjällån och Viksjöån har sedan tillsammans med andra vattendrag skurit ned i dalgången och ytterligare format det landskap som vi kan se idag.

Här finns flera mil vandringsleder, många rastplatser och två vindskydd för övernattning.

Läs mer om Mjällådalens naturreservat

Vision för Västanåfallet och Mjällådalen

skiss över en kringbyggd gård med restaurang, bodar och annat

Mjällådalen och Västanåfallet är redan idag populära besöksmål, men här finns potential för mycket mer. Det finska konsultföretaget Voodoo Associates har gjort en förstudie med en framtidsvision för området med utveckling i flera steg. Bland förslagen som skissas i förstudien finns till exempel:

  • Restaurang med utsikt mot vattenfallet
  • Utomhusscen för evenemang och föreställningar
  • Boendemöjligheter, exempelvis camping, stugby, hotell
  • Upprustade stigar kring vattenfallet och utsiktstorn på toppen
  • Upprustad smedja som drivs med vattenkraft
  • Bodar för hantverkare
Läs mer om visionen för framtidens Västanå

Viksjö Mat & Nostalgi

I Viksjö, några kilometer från Västanåfallet ligger Viksjö Mat & Nostalgi, som erbjuder mat, fika och en second hand-butik med fokus på 1950- och 60-talet.

Läs mer om Viksjö Mat & Nostalgi