Barn och familj

En flicka och en pojke på Technichus.

Technichus

Technichus är ett populärt besöksmål där besökare får ta del av naturvetenskap och teknik genom ett upplevelsebaserat lärande.

Läs mer om Technichus Science Center

Hitta lekplatser

I Härnösand finns en stort antal lekplatser som Härnösands kommun ansvarar för. Lekplatserna kontrolleras regelbundet för att vara så säkra och tillgängliga som möjligt.

Hitta kommunala lekplatser