Lövudden

Lövudden är ett nytt bostadsområde med 16 villatomter och 12 radhus. Området ligger ett stenkast från havet och med ett fint natur- och kulturområde inpå knuten. Det finns fortfarande några lediga villatomter.

flygfoto över en stad med en väg utan hus i fokus

Sedan bilden togs har fler villor och ett radhusområde med 12 radhus byggts.

Projektet

På nya Strandängsvägen vid Härnösands södra infart finns 16 nya villatomter och ett område för 12 radhus. De 16 villatomterna är cirka 900-1 100 kvadratmeter stora. Där finns möjlighet att bygga enplansvillor på upp till 200 kvadratmeter plus garage på max 50 kvadratmeter. På några av tomterna är det möjligt att bygga en suterrängvåning.

Det finns fortfarande några lediga villatomter. Försäljningen sköts av Mäklarhuset.

Köp villatomt på Lövudden

Området

gångbro i trä i ett naturområde
parkområde vid vattnet

Bostadsområdet ligger ett stenkast från havet och med ett fint natur- och kulturområde inpå knuten. Här kan du kombinera det bästa av två världar, ett liv nära naturen och samtidigt cykelavstånd till centrala Härnösand. På Lövudden finns alldeles ny lekutrustning, grillplatser, vindskydd och annat att både roa sig med och njuta av.

Ett historiskt område

På 1850-talet uppfördes Lövuddens herrgård och i herrgårdens park planterades sydliga ädellövträd och flera mindre exotiska buskar och örter. 1972 revs gården, men träden och växterna finns delvis kvar i området.

2016 sanerades området från kvarvarande föroreningar efter sågverket och i samband med det gjordes hela området i ordning. Träd som behövde tas bort har återplanterats, en fjärilsäng har anlagts och fågel- och biholkar har satts upp. Med skyltar och annan typ av gestaltning lyfts både natur- och kulturhistoriska värden fram.