Grön industrietablering i Torsboda

I Torsboda Industrial Park ska det världsledande green tech-företaget PTL – en av Northvolts viktigaste leverantörer - bygga en batteridelsfabrik. En miljardsatsning som initialt beräknas skapa 1 900 jobb på Torsboda-sajten.

skiss av två stora industrianläggningar på varsin sida om en väg

Projektet

Torsboda Industrial Park är en av Europas bästa sajter för en elintensiv industri. Allt en sådan industri behöver finns på plats, till exempel:

  • Stor yta
  • Mycket el
  • 100 procent grön el
  • Låga energipriser
  • Bra logistik
  • Pendlingsavstånd till tre olika tätorter
Läs mer om Torsboda
skiss av en stor industrianläggning vid en väg

Industriområdet ligger precis intill E4 med pendlingsavstånd till Härnösand.

Området

skiss av två stora industrianläggningar på varsin sida om en väg

Det är i den nedre delen av området som batteridelsfabriken ska byggas. Området på andra sidan vägen är flera olika aktörer intresserade av.

Torsboda ligger i Timrå kommun, mitt emellan Härnösand och Sundsvall. Industriområdet ligger alldeles intill E4, på båda sidor om vägen. Även järnvägen går precis förbi området.

På fem minuters avstånd ligger Sundsvall Timrå Airport och inom 25 minuter finns fyra hamnar. I Sundsvall finns även en logistikpark.

Mars 2024

PTL har gått igenom en inhemsk så kallad ODI-process (Overseas Direct Investments) som handlar om att få tillstånd att föra ut investeringsmedel till Sverige. Bolaget lämnar också in en ansökan om miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen.

Augusti 2023

Timrå kommun antar detaljplanen för Torsboda Nord, där ytterligare en eller flera aktörer kan etablera elintensiv industri.

Maj 2023

Företaget PTL meddelar att de skriver avtal med Torsboda Industrial Park. Avtalet innebär en miljardsatsning som initialt beräknas skapa 1900 jobb på Torsboda-siten.

Läs mer om PTL Sverige

Januari 2022

Volvo och Northvolt meddelar att de väljer att etablera fabriken i Göteborg, men Torsboda är med i kampen in i det sista.

Sommaren 2021

Volvo och Northvolt deklarerar att de söker en plats för en gemensam batterifabrik. Kommunerna kring Torsboda börjar jobba på ett erbjudande.

Kontakt

Vill du ha mer information, kontakta:

Uno Jonsson, tillväxtchef
070-648 25 11, uno.jonsson@harnosand.se