Samarbete för kompetensförsörjning

Konkurrenter – men också samarbetspartners. I Härnösand arbetar
många aktörer tillsammans i nätverket Good Tech för att stärka
techbranschens kompetensförsörjning.

två män står vid ett bord på ett kontor

Det går bra för konsultföretaget Afrys kontor i Härnösand. Robin Molin och studiochef Martin Norberg räknar med att dagens 18 anställda ska bli ännu fler i framtiden.

– Som arbetsgivare kämpar vi ibland om samma kompetens, men vi inser att vi också har mycket att vinna på att samarbeta i jakten på personal, säger Martin Norberg, studiochef på Afry Ark Studio i Härnösand.
Afry, tidigare Ångpanneföreningen, är ett internationellt konsultföretag inom teknik, design och rådgivning. Företaget hjälper kunder att utvecklas inom bland annat hållbarhet och digitalisering och har cirka 19 000 anställda globalt.
Härnösandskontoret arbetar framförallt med arkitektur och samhällsbyggnad samt mot processindustrin som haft ett kraftigt uppsving i Norrland på senare år. Bland kunderna finns både offentliga och privata aktörer.
Och det går bra för Afry i Härnösand. Kontoret har idag 18 anställda och Martin
Norberg beskriver det som att ”alla bord är fulla”. Efter en svacka i konjunkturen
är optimismen tillbaka i många branscher, och inom området samhällsbyggnad märks redan kringeffekter av den planerade batteridelsfabriken i Torsboda.

“Vi avvaktar just nu, men ser att vi kommer att vilja anställa och förbereder oss på alla sätt vi kan. Alla cv från potentiella hemvändare som har utbildning och relevant erfarenhet är superintressanta för oss,”

Martin Norberg, studiochef. Afry Ark Studio i Härnösand

IT är ingen stor del av Afrys verksamhet i Härnösand idag, men de frågorna kommer
ändå in i väldigt många projekt. IT-sektorn växer dessutom stadigt både nationellt och i regionen, så företaget har valt att engagera sig i Good Tech Härnösand.
Nätverket träffas regelbundet för att gemensamt driva viktiga frågor, särskilt kring kompetensförsörjning. Good Tech planerar bland annat gemensamma rekryteringsevent, arbetar för nya yrkeshögskoleutbildningar och utvecklar samverkan med skolor för att inspirera Härnösands ungdomar att söka sig till
branschen.

GoodTech Härnösand

Om nätverket:

Nätverket är öppet för representanter från offentlig verksamhet och näringsliv som vill utbyta idéer och samverka för att skapa positiva värden för branschen och platsen. Träffar sker regelbundet.

Ansvarig:

Bron Innovation – Västernorrlands IT-kluster som bland annat har till uppgift att bidra till en säkrad kompetensförsörjning tillbranschen i Västernorrland.