Ett attraktivt stråk längs havet i staden

Fram till 2030 kommer det att hända mycket i Härnösands centrala delar. Nybron ska bytas ut, Kanaluddens strandpark rustas upp, Utsprångskajen renoveras och både Nybrogatan och Skeppsbron byggas om. Det görs för att vägar och broar är slitna men också för att skapa en modern och attraktiv stadsmiljö och lyfta fram stadens största fördel – vår strandlinje.

ett sund med en kaj i förgrunden

– Vi har havet mitt i stan och det vattennära läget ger oss en enorm möjlighet att skapa ett väldigt attraktivt stråk längs våra kajer och stränder. Nu står vår kommun inför en expansion, med målet att vara 30 000 invånare år 2040, och då måste vi vara attraktiva och kunna erbjuda en lockande livsmiljö , säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Tillsammans ska de olika projekten skapa ett sammanhängande och attraktivt vattennära stråk hela vägen från Bryggaren Strand till Sälsten. Geografiskt hakar de stora infrastrukturprojekten i varandra, särskilt vid brofästet på Härnön där Nybron, Nybrogatan och Skeppsbron möts.

– Det är viktigt att vi ser projekten som en helhet och gör rätt saker i rätt ordning. Varje projekt behöver vara i samklang med både tidigare och kommande projekt och den vision för hela stråket som vi har, säger Andreas Sjölander.

Först ut av projekten är bytet av Nybron. Det arbetet har redan smygstartat och kommer igång rejält i början av hösten 2024. Sedan kommer de övriga igång efterhand. Fram till 2030 pågår projekten, ibland både två och tre samtidigt. Sist ut är renoveringen av Skeppsbron som ska pågå 2027-2029.

“Vi har havet mitt i stan och det vattennära läget ger oss en enorm möjlighet att skapa ett väldigt attraktivt stråk längs våra kajer och stränder”

Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande i Härnösand

diagram med staplar i olika färger

Så här ser den preliminära tidsplanen ut.

Läs mer om de olika projekten:

Nybron
Nybrogatan
Utsprångskajen
Skeppsbron
Kanaluddens strandpark