Infrastruktur

 1. Infrastruktur

  Nybron är en av två broar som förbinder Härnön med fastlandet. Den nuvarande bron invigdes 1937 och behöver ersättas av en ny. Bygget kommer att pågå 2024-2026.

 2. Infrastruktur

  Nybrogatan är Härnösands paradgata. En kilometer lång sträcker den sig från Härnösand Central, över Nybron, genom stadskärnan och till Villa Nybo i toppen av backen. Nybrogatan är i stort behov av en upprustning, både när det gäller trafiklösningar...

 3. Infrastruktur

  Skeppsbron har stor potential att bli ett attraktivt marint och grönt stråk från centrum och ända ut till badplatsen vid Sälsten. I visionen fylls stråket kanske av caféer och restauranger med uteserveringar, butiker, aktivitetsytor, kajer med...

 4. Infrastruktur

  Utsprångskajen ligger vid Skeppsbron, centralt i Härnösand. Åren 2025-2027 ska kajen renoveras till en modern kaj som kan komplettera djuphamnen och ta emot mindre fartyg. Samtidigt kan själva kajen bli en mötesplats för Härnösandsbor och besökare.