Rasta vid Högakustenbron

Hotell- och restaurangkedjan Rasta vill etablera sig vid Högakustenbrons södra brofäste. Där planerar företaget att bygga Sveriges hittills största Rasta-anläggning med restaurang, mötesplats, hotell och ställplatser för både husbilar och yrkestrafik. Anläggningen ska bli en knutpunkt och ligga i ett område precis där E4 och riksväg 90 möts.

bild av ett område med en bro över en älv. infällt en bild på en rasta-restaurang

Projektet

Rasta planerar att bygga sin hittills största anläggning och den första i en satsning på Norrland. Planerna är i ett tidigt skede men anläggningen vid Högakustenbron skulle kunna innehålla:

  • Hotell
  • Ställplatser
  • Restaurang/café
  • Servicebutik
  • Bensinmack och laddstolpar
  • Lekplats, grillplats och utsiktsplats

Rastas affärsidé är att driva de bästa väganläggningarna med god mat, drivmedel, butik och hotellrum för människor som reser och arbetar längs våra svenska vägar. Rasta är ett familjeägt företag som har funnits sedan 1970-talet. Bolaget har idag 27 anläggningar längs vägarna i Sverige. Den just nu nordligaste ligger i Tönnebro norr om Gävle.

Läs mer om Rasta
karta med ett område inringat

Platsen är en knutpunkt för trafik från Örnsköldsvik och Umeå i norr, Härnösand och Sundsvall i söder samt Kramfors och Sollefteå i väster.

Området

en stor hängbro över en älv

Högakustenbron invigdes 1997 och var då världens nionde längsta hängbro. Bron med sina 180 meter hög pyloner har blivit ett populärt besöksmål och en symbol för hela Höga Kusten. Området vid Ångermanälvens utlopp är mycket vackert med Höga Kustens karaktäristiskt storslagna och dramatiska natur.

Vid det norra brofästet ligger Hotell Höga Kusten och där har även Höga Kusten Turistservice sin bas.

Området kring det södra brofästet är hittills outnyttjat. Rastas anläggning är tänkt att placeras vid samhället Veda, precis där E4 och riksväg 90 möts. Det är en knutpunkt för trafik från Örnsköldsvik och Umeå i norr, Härnösand och Sundsvall i söder samt Kramfors och Sollefteå i väster.

Januari 2024

Markanvisningsavtalet förlängs med 24 månader.

November 2021

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ett markanvisningsavtal som ger Rasta ensamrätt att under 24 månader undersöka förutsättningarna på ett 25 000 kvadratmeter stort område, med möjlighet att köpa ytterligare 50 000 kvadratmeter.

Kontakt

Vill du ha mer information, kontakta:

Uno Jonsson, tillväxtchef
070-648 25 11, uno.jonsson@harnosand.se

Petra Forsström, näringslivschef
070-306 02 19, petra.forsstrom@harnosand.se