Antjärns industriområde

I Antjärn söder om Härnösand planeras ett cirka 60 hektar stort industriområde. Området ligger alldeles intill E4 och bara några mil från Torsboda där flera stora industrietableringar planeras.

Karta med ett område markerat med blått.

Projektet

Det är mycket på gång i Härnösand och hela Västernorrlands län. I Torsboda några mil söder om Härnösand planeras flera stora industrietableringar och i Härnösand är flera nya etableringar på gång samtidigt som befintliga verksamheter utvecklas. I resten av länet är flera satsningar inom den gröna omställningen på gång.

Behovet av planerad industrimark är stort och läget i Antjärn med närhet både till Härnösand och Torsboda är ypperligt.

Området i Antjärn är på cirka 60 hektar, varav Mittsverigebanan sedan tidigare äger hälften av marken och Härnösands kommun har köpt den andra hälften.

Läs mer om etableringarna i Torsboda

Området

vy över en racingbana med många parkerade bilar och några som kör på banan
två bilar kör på en racingbana
ett tiotal bilar kör på en racingbana

Området ligger alldeles intill E4, vid avfarten mot Häggdångers kyrka och i anslutning till Mittsverigebanan. Banan invigdes 1997 och är 1980 meter lång och med en nivåskillnad på hela 27 meter.

Läs mer om Mittsverigebanan

Maj 2024

Härnösands kommun köper cirka 30 hektar skogsmark i Antjärn.

Kontakt

Vill du ha mer information om projektet, kontakta:

Henrik Olsson, mark och exploatering, 070-191 93 60, henrik.olsson@harnosand.se