Norra Europas största arkiv

Härnösand är sedan länge arkivhuvudstaden i Norrland. En huvudstad som nu växer när Riksarkivet bygger norra Europas största arkiv, ett modernt och klimatsmart arkiv på Saltvikshöjden. Dit ska Landsarkivet flytta sin befintliga verksamhet i Härnösand och Skatteverket samla alla sina arkiv som idag är utspridda i landet.

Skiss av en stor byggnad

Projektet

Det nya arkivet på Saltvikshöjden i Härnösand blir på 33 000 kvadratmeter. Arkivet byggs i samarbete mellan Riksarkivet och Skatteverket av det statliga fastighetsbolaget Specialfastigheter.

Till det nya arkivet ska dels Riksarkivets befintliga verksamhet flytta, dels Skatteverkets nya centrala och nationella arkiv.

Byggnaden byggs i två delar, den bakre arkivdelen i betong och den främre kontors- och besöksdelen i trä. Det finns också möjlighet att i framtiden bygga ut arkivdelen till nästan dubbel storlek.

Det blir klimatsmarta lokaler av högsta hållbarhetsklass, Miljöbyggnad Guld, där de båda myndigheterna på ett bra sätt kan ta emot och förvara arkivhandlingar, men också på ett modernt sätt göra dem tillgängliga för allmänheten.

Själva arkivet finns i den bakre delen medan offentliga ytor för besökare samt kontorslokaler ligger i den främre delen.

Läsesalen är stor med högt i tak.

Fakta:

  • Yta: 33 000 kvadratmeter varav 20 500 är arkivyta
  • Hyllmeter: 258 000 meter (25,8 mil)
  • Temperatur i arkivet: 18 grader
  • Luftfuktighet: 35 %
3D-karta över det nya arkivet

Området

Kartvy över arkivet.

Området där det nya arkivet byggs är planlagt som industriområde och ligger alldeles intill E4 vid Härnösands norra utfart. På området finns även möjlighet att expandera i ett senare skede.

På andra sidan E4 breder Saltviksområdet ut sig med många olika verksamheter, till exempel verkstäder, byggbutiker och Saltviks kriminalvårdsanstalt.

Våren 2024

Bygget pågår för fullt.

Augusti 2022

Byggbeslut tas, bygglov beviljas och det första spadtaget för det nya arkivet tas av riksarkivarien Karin Åström Iko, Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm och Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

tre personer med en treskaftad spade tar ett spadtag

Oktober 2021

Riksarkivet meddelar att de planerar att i samarbete med Skatteverket bygga det nya arkivet och flytta dit stora delar av sin befintliga verksamhet i Härnösand.

Februari 2020

Skatteverket meddelar att de vill placera sitt nya nationella arkiv på Saltvikshöjden i Härnösand.

2019

Skatteverket skickar en förfrågan till ett stort antal kommuner om att etablera ett centralarkiv som ska ersätta alla andra fysiska arkiv i landet.

Andra arkiv och verksamheter

Härnösand är arkivhuvudstad i Norrland. Här finns kultur, tradition och kompetens inom arkivområdet. Här finns även flera andra arkiv och verksamheter inom arkivområdet:

  • Arkivcentrum Nord med lokaler på Kusthöjden rymmer Föreningsarkivet Västernorrland, Härnösands kommunarkiv, landstingsarkivet Västernorrland och Näringslivsarkiv i Norrland (NIN).
  • I Härnösand finns företaget Peter Sjölund Släkt & DNA Länk till annan webbplats.. Peter Sjölund blev rikskänd när han med hjälp av DNA-teknik löste ett gammalt och uppmärksammat dubbelmord i Linköping.
  • Skatteverket har öppnat ett arkiv som mellanlagring i väntan på att det nya arkivet ska bli färdigt.
  • På Saltvik i Härnösand kommer Skatteverket att etablera ett arkiv. Tidigare har man haft regionala arkiv, men nu blir samtliga fysiska handlingar placerade på ett ställe.
  • Mittuniversitetet och Härnösands kommun har gjort en förstudie för att identifiera de möjligheter det nya arkivet ger. Läs mer om förstudien på Mittuniversitetets hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vill du ha mer information om projektet, kontakta:

Uno Jonsson, tillväxtchef, 070-648 25 11, uno.jonsson@harnosand.se