Camping på Smitingen

På Smitingen ska det byggas en helt ny camping. Campingen placeras i direkt anslutning till stranden, bara ett par hundra meter från vattnet. Det är det franska företaget Huttopia som ska bygga och driva en camping med fokus på naturen och hållbarhet.

en man och två barn sitter vid en eld. I bakgrunden en liten stuga

Projektet

Det franska företaget Huttopia ska bygga och driva en året runt-öppen camping på cirka fem hektar. Den exakta utformningen är inte klar, men företagets grundidé är att erbjuda naturnära men samtidigt bekväma upplevelser i specialdesignade stugor eller tält i naturmaterial, så kallad glamping, men även vanliga tältplatser. Huttopia är specialister på hållbara campingar som ligger inbäddade i natursköna områden.

Läs mer om Huttopia

Här är några exempel på Huttopias anläggningar i andra länder.

en stuga i en skogsdunge

DeMeinweg, Nederländerna

flygbild över ett skogsområde med flera stugor och en pool

Deqing, Kina

ett tält på ett trädäck i naturmiljö

Font-Romeu, Frankrike

två små stugor vid en strand

White Mountains, USA

Området

två barn med badkläder, sedda bakifrån, springer mot vattnet på en sandstrand

Smitingen är en av Norrlands finaste och mest populära badstränder. På stranden finns grillplatser, ett antal beachvolleyplaner och en beachhandbollsplan. Smitingen är även en populär plats för surfare under höst- och vinterhalvåret.

I anslutning till havsbadet ligger ett sommarstugeområde med 45 fritidshus.

en grotta  sedd inifrån med en person utanför grottan i bakgrunden

Naturområden

Smitingen/Härnöklubb är naturreservat och Natura 2000-område. I området finns vacker och dramatisk natur med grottor och andra geologiska formationer som raukar, flyttblock och klapperstensfält.

Där ligger också Klubbsjön, en av Sveriges mest havsnära insjöar, som ofta har höga badtemperaturer. Stigen till Klubbsjön är anpassad så att området är tillgängligt för alla.

Läs mer om Smitingen

Våren 2024

Den gamla restaurangbyggnaden rivs och en ny börjar byggas.

December 2023

Huttopia får bygglov för en ny restaurangbyggnad på stranden med restaurang, konferensrum och omklädningsrum för allmänheten.

ritning på några mindre hus som sitter ihop med varandra

Skiss på den blivande restaurangen.

September 2023

Huttopia får tillgång till campingområdet.

September 2023

Det franska företaget Huttopia vinner upphandlingen när kommunstyrelsen beslutar att tilldela företaget tjänstekoncessionen. Avtalet är skrivet på 35 år.

Januari 2023

Härnösands kommun söker via en upphandling en entreprenör som vill bygga och driva en camping på Smitingen genom ett så kallat tjänstekoncessionsavtal.

Hösten 2022

Härnösands kommun köper restaurangbyggnaden på stranden + ett markområde i anslutning till campingen där det bland annat ska byggas en vatten- och avloppsanläggning för campingen.

November 2021

Förstudien "Smitingen Camping & Strandkoncept" presenteras. Förstudien är gjord av Voodoo Associates och är delfinansierad av Tillväxtverket (EU-medel). Läs hela förstudienPdf, 23.4 MB. (Pdf, 23.4 MB)

December 2020

En förstudie startar för att ta fram de tekniska förutsättningarna för en hållbar turism och gestaltning av en camping i området. Förstudien ska lägga grunden för ett genomförandeprojekt.

Övrig information

Här kan du läsa förstudien Smitingen Camping & Strandkoncept

Förstudie om Smitingen (pdf)

Kontakt

Vill du ha mer information om projektet, kontakta:

Uno Jonsson, tillväxtchef, 070-648 25 11, uno.jonsson@harnosand.se

Henrik Olsson, projektledare, 070-1919360, henrik.olsson@harnosand.se