Etableringar i Torsboda kan ge tusentals jobb

Torsboda har länge pekats ut som en av Europas absolut bästa sajter för elintensiv industri. Nu rycker etableringen av en batteridelsfabrik allt närmare på området. Men det finns också stort intresse från andra aktörer för att etablera sig i Torsboda.

skiss av två stora industrianläggningar på varsin sida om en väg

Batteridelsfabriken planeras på den södra sidan (till höger i bilden). Till den norra sidan finns flera intresserade aktörer från olika delar av världen.

Det 150 hektar stora industriområdet norr och söder om E4 i Torsboda har kapacitet att ta emot flera stora och små etableringar. Här finns god tillgång på grön el som produceras i närområdet, bra infrastruktur och bara i de tre närmaste kommunerna finns ett befolkningsunderlag på cirka 150 000 personer.

Förutsättningarna lockar många. Längst i processen för en etablering är just nu en batteridelstillverkare, som planerar en anläggning på den södra delen av området. Samtidigt jobbar Torsboda Industrial Park för fullt med att landa ytterligare etableringar på den norra sidan.

– Det finns intresse från aktörer i Norden, Europa och Asien. Sedan får vi se om det blir en eller flera etableringar och hur många arbetstillfällen det kan ge, säger Christian Söderberg, vd för Torsboda Industrial Park.

“Vi vet av erfarenhet att så här stora spelare har behov av underleverantörer av både varor, tjänster, transporter och annat”

Uno Jonsson, tillväxtchef i Härnösands kommun

De stora etableringarna lär också leda till flera mindre, bland annat i Härnösand.

– Vi vet av erfarenhet att så här stora spelare har behov av underleverantörer av både varor, tjänster, transporter och annat, säger Uno Jonsson, tillväxtchef i Härnösands kommun.

I Härnösands kommun pågår ett omfattande tillsammansarbete för att förbereda samhället för en snabb och kraftig expansion. En av de viktigaste sakerna är att ha färdiga planer för de bostäder som kommer att behövas.

Men det krävs också att all annan service är förberedd, till exempel skolor och förskolor, infrastruktur och kommunikationer och även privat service som människor behöver.

– Det allra viktigaste är att vi gör det här jobbet tillsammans, inte bara inom kommunen utan även tillsammans med företag, andra myndigheter, föreningar och enskilda Härnösandsbor. När annonserna om jobb i Torsboda börjar komma ut ska vi vara redo att ta emot minst 2 500 nya invånare, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Härnösand.

skiss av två stora industrianläggningar på varsin sida om en väg