Övriga projekt

  1. Övriga projekt

    Västernorrland står inför en stor samhällsomvandling och för länets alla kommuner väntar helt nya utmaningar. I projektet Hållbar Samhällsomställning, HSO, kraftsamlar kommunerna för att efter bästa förmåga bygga ett hållbart samhälle utifrån ett...

  2. Övriga projekt

    Digital demokrati banar väg för kommunal utveckling i Härnösand och Nykarleby. Det här projektet är en förstudie inom stadsplanering, som belyser innovativa strategier och främjar samarbete med Finland för att effektivisera processer och öka...

  3. Övriga projekt

    MetaCity syftar till att utforska möjligheter inom metaverse, digitalisering, artificiell intelligens (AI), augmented reality (AR) och virtuell verklighet (VR), samt dela sina insikter och bästa erfarenheter för att forma framtidens smarta städer.