På gång i Härnösand

 1. Bostäder

  Mellan Sälstens badplats och Hernöverken ligger Sälstens udde, ett nytt bostadsområde med villatomter och bostadsrätter i strandnära läge och med fantastisk kvällssol. Tillsammans med Tobaks, en metropol för företagande, och Hernöverken med företag...

 2. Bostäder

  Längs en förlängning av Talgoxevägen planerar Lillskär AB att bygga 22 kedjehus. Talgoxevägen ligger vid Vårdkasens friluftsområde med slalombacke, motionsspår, mountainbikebanor och grillplatser. Skidor på vintern och mountainbike på sommaren. Allt...

 3. Bostäder

  På fastigheten Fastlandet 2:90, området där Franzénhallen och en stor grusplan ligger, planeras ett nytt bostadsområde. Totalt planeras det för upp till 130 bostäder, varav några radhus och resten flerbostadshus.

 4. Bostäder

  På Kattastrand planeras en förvandling från industriområde till ett havsnära och attraktivt bostadsområde. I området planeras för cirka 110 nya bostäder i både radhus och flerfamiljshus.

 5. Bostäder

  Nära både Vårdkasen och havet planeras ett nytt, stort bostadsområde med blandad bebyggelse. Området ligger längs Solumsvägen granne med både Södra sundet och hela Vårdkasenområdet. Här är det nära till både skidåkning och havskänsla.

 6. Bostäder

  Härnösands kommun har köpt 56 hektar skogsmark på Saltvik som ska planeras för både industriområde och bostäder. Cirka 20 hektar närmast E4 är tänkt att bli industriområde medan 8 hektar kan användas för havsnära bostäder intill Älandsfjärden.

 7. Bostäder

  På sjukhusområdet planerar fastighetsägaren SBB att bygga nya bostäder för olika målgrupper. Visionen är en stadsdel som transformeras från vårdinstitution till levande stadsdel med blandat innehåll. Stadsdelen ska ta till vara det unika läget vid...

 8. Bostäder

  Utsikten är ett planerat flerbostadshus med 23 helt nya och rymliga bostadsrätter på 3-4 rum och kök. Lägenheterna har stora balkonger mot sydväst, med en härlig utsikt mot havet.