Destinationshotell på Kanaludden

I direkt anslutning till Simhallen bygger Hernö Gin Hotell AB ett destinationshotell med 128 rum, konferensavdelning, restaurang och barer. Hotellet riktar sig till både affärsresenärer och privatpersoner. Hotellet beräknas vara klart i början av 2025.

skiss av en hög byggnad intill en lägre byggnad

Hotellet

Hotellet byggs i nio våningar i två huskroppar där den ena är en våning högre än den andra. Den maximala höjden enligt detaljplanen är 36,5 meter.

Den totala lokalarean är 7 413 kvadratmeter. Hotellet ska rymma 128 rum, varav 18 är större rum och sviter. En extra stor svit planeras på den översta våningen. Där ska även bli takterrass med utsikt över Södra sundet, Nattviken och Härnösands stad.

I hotellet ska finnas restaurang, flera barer och en konferensanläggning med sju lokaler och kapacitet för upp till 225 personer.

Relax och bad finns i den intilliggande simhallen och de båda fastigheterna får en förbindelse under marken.

Hotellet är ritat av Arkitekterna Krook & Tjäder.

Läs mer om Hernö Gin Hotell

Här kan du se hur hotellet växer upp.

Området

flygbild över en stad

Hotellet byggs alldeles intill Härnösands simhall och Kanaluddens strandpark

Destinationshotellet ligger alldeles vid strandkanten på Kanaludden och i direkt anslutning till Simhallen.

Härnösands kommun jobbar aktivt med att utveckla hela området från Simhallen och bort till Bryggaren Strand. Det har stora möjligheter att utvecklas till ett fritids- och rekreationsområde för både hotellgäster och Härnösandsbor.

Läs mer om Kanaluddens strandpark

December 2022

Det första spadtaget tas av ett stort antal Härnösandsbor.

Juli 2021

Samhällsnämnden beviljar bygglov för det nya hotellet.

Hösten 2019

Mark- och miljööverdomstolen fastställer kommunfullmäktiges beslut om ny detaljplan som antogs i november 2016. Domstolen ger därmed klartecken för hotellbygget.

2018

Mark- och miljödomstolen upphäver kommunfullmäktiges beslut om ny detaljplan med hänvisning till riksintresset för kulturmiljö. Härnösands kommun överklagar och får prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen.

2017

Kommunfullmäktiges beslut om den nya detaljplanen överklagas till mark- och miljödomstolen av ett antal privatpersoner och föreningar.

2016

I november antas den nya detaljplanen i kommunfullmäktige.

2012

Arbetet inleds med att ändra detaljplanen för att göra det möjligt att bygga ett hotell vid Kanaludden.

2006

Vid ett möte med näringslivsrådet dyker idén om ett hotell upp. Representanterna för näringslivet menar att Härnösand behöver fler bäddar, dels för att möta den förväntade uppgången för besöksnäringen i Höga Kusten, dels för att kunna ordna större event och konferenser i en modern miljö.

Övrig information

Här kan du läsa några olika dokument om hotellet

Kontakt