Västanåfallet/Mjällådalen

Mjällådalen med Västanåfallet har stor potential att bli en ännu mer attraktiv destination för olika målgrupper. Här finns naturen med vattenfallet och Mjällådalens naturreservatet, kulturen med arvet från järnbrukstiden och möjligheter att utveckla området med utomhusscen, restaurang, boende och konferensmöjligheter.

skiss över en kringbyggd gård med restaurang, bodar och annat

Projektet

Mjällådalen och Västanåfallet är redan idag populära besöksmål, men här finns potential för mycket mer. Det finska konsultföretaget Voodoo Associates har gjort en förstudie med en framtidsvision för området med utveckling i flera steg. Bland förslagen som skissas i förstudien finns till exempel:

  • Restaurang med utsikt mot vattenfallet
  • Utomhusscen för evenemang och föreställningar
  • Boendemöjligheter, exempelvis camping, stugby, hotell
  • Upprustade stigar kring vattenfallet och utsiktstorn på toppen
  • Upprustad smedja som drivs med vattenkraft
  • Bodar för hantverkare

Här är några visionsbilder från förstudien.

skiss över en utemiljö med en scen och läktare med publik
skiss över en restaurang i kvällsljus
skiss över en utemiljö med bodar och stånd

Och här är en animerad film utifrån bilderna i förstudien.

Idéerna i förstudien ska ligga till grund för att dels få entreprenörer att bli intresserade och se affärsmöjligheter i området, dels få civilsamhället och föreningslivet att se möjligheter att fylla området med liv i form av aktiviteter och evenemang.

En liknande förstudie gjordes för utvecklingen av en camping på Smitingen vilket ledde till att en entreprenör nu bygger en camping i samklang med naturen.

Förstudie om Västanå naturreservat (pdf)
Läs mer om campingen på Smitingen

Området

ett vattenfall

Västanåfallet är ett av Sveriges högsta vattenfall med en fallhöjd på över 90 meter Vattnet och fallhöjden även nedanför själva fallet har utnyttjats för vattenkraft under järnbrukets tid. Dagens miljö med det brusande vattenfallet, minnena från brukstiden och naturen utgör verkligen en plats för rekreation.

I den gamla logen finns ett natur- och kulturcenter med utställningar och information om naturreservatet. På området finns också en hantverksbod, en gammal smedja och ett café.

Läs mer om Västanåfallet
en person står på liten udde i en å

Mjällåns dalgång skulpterades ut när isen under den senaste istiden smälte. Under några hundra år – för mer än 9000 år sedan, rann här en mäktig isälv. Resultaten av vattenmassorna och deras innehåll syns tydligt genom mäktiga lager sten, grus, sand, mjäla och lera. Mjällån och Viksjöån har sedan tillsammans med andra vattendrag skurit ned i dalgången och ytterligare format det landskap som vi kan se idag.

Här finns flera mil vandringsleder, många rastplatser och två vindskydd för övernattning.

Läs mer om Mjällådalens naturreservat

April 2024

Förstudien "Västanå naturreservat" presenteras. Förstudien är gjord av Voodoo Associates.

Övrig information

Här kan du läsa förstudien Västanå naturreservat

Förstudie om Västanå naturreservat (pdf)

Kontakt

Vill du ha mer information om projektet, kontakta:

Uno Jonsson, tillväxtchef, 070-648 25 11, uno.jonsson@harnosand.se

Henrik Petré, projektledare, 070-190 93 98, henrik.petre@harnosand.se