Saltvik/Kornsvedjan

Härnösands kommun har köpt 56 hektar skogsmark på Saltvik som ska planeras för både industriområde och bostäder. Cirka 20 hektar närmast E4 är tänkt att bli industriområde medan 8 hektar kan användas för havsnära bostäder intill Älandsfjärden.

karta med ett område markerat med grönt

Projektet

Härnösand behöver förbereda kommunen för att växa, både när det gäller etableringar och bostäder. Det behövs färdiga planer för både industriområden och bostäder och på Saltvik/Kornsvedjan finns förutsättningar för båda delarna.

Området är på 56 hektar som preliminärt planeras att användas så här:

  • Cirka 20 hektar närmast E4 planeras som industriområde.
  • Cirka 8 hektar närmast vattnet planeras för havsnära bostäder.
  • Resterande 28 hektar blir kvar som skogsmark.

Området

Området består idag framför allt av skogsmark. Den övre delen ligger alldeles intill E4 och lämpar sig därmed utmärkt som industriområde. På hela Saltvikshöjden ligger många olika företag och på andra sidan E4 bygger Riksarkivet norra Europas största arkiv.

Läs mer om Riksarkivet

Nere vid vattnet ligger en del fritidshusbebyggelse. Längs stranden ligger också en nedlagd banvall som planeras att göras om till en cykelled mellan centrala Härnösand och Älandsbro.

Läs mer om den planerade cykelleden

Februari 2024

Kommunen köper 56 hektar skogsmark som ska planeras för både industriområde och havsnära bostäder.

Kontakt

Vill du ha mer information om projektet, kontakta:

Uno Jonsson, tillväxtchef, 070-648 25 11, uno.jonsson@harnosand.se