Nickebostrand 2

Nära både Vårdkasen och havet planeras ett nytt, stort bostadsområde med blandad bebyggelse. Området ligger längs Solumsvägen granne med både Södra sundet och hela Vårdkasenområdet. Här är det nära till både skidåkning och havskänsla.

karta med ett område markerat med gult

Projektet

Uppdraget är att titta på möjligheterna för en blandad bostadsbebyggelse i området med villatomter, radhus/kedjehus och flerfamiljshus. Plats för förskola och/eller äldreomsorg ska också utredas, liksom möjligheten för enklare service som matbutik, frisör och caféverksamhet.

Arbetet är i ett tidigt skede och vilken typ av bebyggelse, hur många bostäder, vilken typ av service eller hur området kommer att se ut går inte att säga ännu.

Området

två kajaker i vatten

Södra sundet

en skidåkare som gör ett hopp med en solnedgång i bakgrunden

Vårdkasbacken

Området är på drygt 30 hektar och är idag ett relativt otillgängligt skogsområde.

Precis ovanför området, på andra sidan Solumsvägen, ligger Vårdkasbacken och resten av Vårdkasens friluftsområde. Nedanför området ligger Södra sundet och havet.

Avståndet till centrum är cirka 3 kilometer.

Maj 2023

Arkitektkontoret Warm in the winter och landskapsarkitekterna Nivå jobbar med att ta fram tre olika idéer till hur området skulle kunna bebyggas.

September 2022

Samhällsnämnden beviljar planbesked och arbetet med att ta fram en ny detaljplan påbörjas.

Övrig information

Kontakt

Hanna Viklund, mark- och exploateringshandläggare
0611-34 81 17, hanna.viklund@harnosand.se

Hanna Krämmer, plansamordnare
0611-34 81 26, hanna.krammer@harnosand.se