Kattastrand

På Kattastrand planeras en förvandling från industriområde till ett havsnära och attraktivt bostadsområde. I området planeras för cirka 110 nya bostäder i både radhus och flerfamiljshus.

kartskiss över ett planerat bostadsområde

OBS. Bilden är en tidig skiss. Hur området ska se ut i detalj är inte beslutat.

Projektet

Projektet startades då en privat entreprenör ansökte om att ändra detaljplanen för att kunna bygga bostäder i den innersta delen av området. Kommunen gjorde då ett planprogram för hela området med målet att omvandla industriområdet till bostadsområde.

Tanken är att göra det möjligt för privata entreprenörer att bygga cirka 110 nya bostäder på Kattastrand. Planen är att det kan ske i tre etapper med den första i direkt anslutning till Bryggaren Strand.

en radhuslängavid vattnet

De nya bostäderna är tänkta att byggas i anslutning till Bryggaren Strand.

Området

en radhuslänga vid vattnet

Det nya området ska ansluta till Bryggaren Strand.

en väg genom ett mindre industriområde

Idag ligger mindre verkstäder och andra småföretag i området.

Kattastrand ligger vid Södra sundet i västerläge med utsikt in mot centrala staden. Området har länge varit ett industriområde. Bland annat låg Härnösands gasverk här 1916-1950. Här har också Hernö Bryggeri och en mekanisk verkstad funnits.

Idag finns flera mindre verkstäder, lagerlokaler och liknande på området. I direkt anslutning ligger det nybyggda området Bryggaren Strand med radhus och flerfamiljshus.

2019

Undersökningar görs på den innersta fastigheten, där ett gasverk funnits, för att se vilka föroreningar som finns i marken. Arbetet med detaljplanen vilar tills föroreningsläget är klart.

2017

Samhällsförvaltningen tar fram ett planprogram för hela området.

September 2016

En privat entreprenör ansöker om en ändrad detaljplan för att kunna bygga bostäder på Kattastrand.

Övrig information

Kontakt

För mer information:

Henrik Olsson, mark och exploatering
0611-34 82 76
henrik.olsson@harnosand.se