Utsprångskajen

Utsprångskajen ligger vid Skeppsbron, centralt i Härnösand. Åren 2025-2027 ska kajen renoveras till en modern kaj som kan komplettera djuphamnen och ta emot mindre fartyg. Samtidigt kan själva kajen bli en mötesplats för Härnösandsbor och besökare.

ett gammalt tremastat segelfartyg ligger vid en kaj där det finns många människor

Projektet

Utsprångskajen ska totalrenoveras och återställas så som den var tidigare (170 meter lång). Kajen kommer att kunna ta emot mindre fartyg från exempelvis Kustbevakningen, Försvarsmakten, sjöfartsutbildningar och andra aktörer samt eventuellt även mindre kryssningsfartyg.

På så sätt skulle Härnösand ha två hamnar som kompletterar varandra, Djuphamnen för större fartyg, godstrafik och ro/ro-fartyg och Utsprångskajen för mindre fartyg.

Tanken är också att kajen ska vara en tillgänglig och attraktiv mötesplats för Härnösandsbor och besökare. Före avstängningen var Utsprångskajen till exempel en populär plats för fiskare.

Området

karta över en stad med en kaj markerad

Utsprångskajen ligger längs Skeppsbron, en kilometerlång kaj/gata längs havet. Där ligger också bland annat en gästhamn för fritidsbåtar, turbåtar till Höga Kusten och kajer för försvarsmakten, kustbevakningen och gymnsiets sjöfartsutbildning. Skeppsbron har stor potential att utvecklas till ett attraktivt maritimt stråk med folkliv, båtliv och nya verksamheter.

I den visionen skulle Utsprångskajen bli en mycket central plats, både för det vardagliga folklivet och som centrum för fartygsbesök.

Just nu pågår ett arbete med att ta fram ett planprogram för hela Skeppsbron.

Läs mer om Skeppsbron
hus på rad längs en kaj med ett torn i bakgrunden

Skeppsbron med Tobaks torn i bakgrunden.

en turbåt ligger vid en kaj

Turbåten Ådalen III avgår från Skeppsbron.

Juni 2022

Kommunstyrelsen antar en tioårig investeringsplan. Enligt planen ska cirka 120 miljoner kronor investeras i Utsprångskajen åren 2025-2027.

Hösten 2021

Kommunfullmäktige planerar att besluta om en tioårig investeringsplan, där bland annat Utsprångskajen ingår.

September 2017

Samhällsnämnden beslutar att börja projektera för en utbyggd Utsprångskaj.

Maj 2017

Sweco presenterar utredningen ”Kryssning mot Härnösand Höga Kusten - Utsprångskajens framtid”.

Juni 2015

Kajen stängs av på grund av rasrisk.

Övrig information och dokument

Kryssning mot Härnösand Höga Kusten - Utsprångskajens framtid (PDF)

Kontakt

Vill du ha mer information om projektet, kontakta:

Thomas Jenssen, chef Samhällsförvaltningen
thomas.jenssen@harnosand.se
070-340 15 09