Nybron byts ut

Nybron är en av två broar som förbinder Härnön med fastlandet. Den nuvarande bron invigdes 1937 och behöver ersättas av en ny. Bygget kommer att pågå 2024-2026.

flygbild över en stad med en bro inmonterad i bilden

Fotomontage med den nya bron. Montage: Gottlieb Paludan Architects. Bakgrundsbild: Baran Hosseini.

Projektet

Nybron invigdes 1937 och efter 85 års bruk har bron börjat nå sin tekniska livslängd och behöver ersättas.

Den nya bron ska byggas för att klara minst dagens genomsnittliga trafikmängd på 16 000 fordon/dygn. Den ska också erbjuda säker passage för oskyddade trafikanter.

Bygget inleds 2024 och sommaren 2026 beräknas den nya bron vara färdig.

Under byggtiden kommer trafiken att hänvisas till en tillfällig bro vid sidan om den nuvarande bron.

Så blir den nya bron

Den nya bron är inspirerad av den ursprungliga bron som byggdes i slutet av 1800-talet. Det var en vridbar bågbro med tre bågar, där mittendelen vrids 90 grader vid broöppning så att båtar kan passera.

gammal bild av en bågbro i en stad

Så här såg den första Nybron ut.

gammal bild av en öppnad bågbro i en stad

Den ursprungliga bron öppnad.

Den nya bron får en båge på den vridbara mittendelen. Bågen placeras mellan vägbanan och gång- och cykelbanan för att skapa en tydlig gräns och öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna. Det skapar också bättre utsikt över vattnet för gående och cyklister.

Längs gång- och cykelbanan föreslås mindre utbuktningar med sittmöbler.

OBS. Bilderna är skisser från ett gestaltningsdokument som har tagits fram för att vägleda gestaltningen. Det är alltså inga slutgiltiga ritningar.

Gestaltningsdokument (PDF)
skissbild på en vridbar bro som är öppen

Brons mittendel vrids 90 grader så att båtar kan passera.

flygbild över en stad med en bro inmonterad i bilden

Området

flygbild över en stad med en bro över ett sund i bildens mitt

Nybron ligger mycket centralt och är porten till stadskärnan för den som kommer västerifrån. Nybrogatan och Nybron är ett av Härnösands viktigaste trafikstråk, en pulsåder rakt genom staden där den största delen av trafiken mellan Härnön och fastlandet går. På Nybrogatan ligger också mötes- och bytesplatsen för stadsbussarna och samtliga tätortslinjer passerar Nybron.

Längs sundet som Nybron överbryggar finns populära och attraktiva stråk som används av många människor.

På ösidan ligger Skeppsbron, en kaj som leder ända ut till Sälstens badplats. Skeppsbron ska enligt planen renoveras 2027-2029.
Läs mer om projektet Skeppsbron

Åt andra hållet ligger torget med residenset och Konsthallen och längre bort ligger Kanaluddens strandpark med simhallen och ett kommande destinationshotell.
Läs mer om destinationshotellet och om Kanaluddens strandpark Länk till annan webbplats.

På fastlandssidan, Kronholmen, ligger Torsviksområdet åt söder vid Nattviken. Åt norr ligger Kronholmskajen med bland annat äventyrsgolfbanan Härnösands Golf och Glass.

några personer sitter i en öppen bil med flera bilar framför

Cruising på Nybrogatan under Nostalgidagarna.

ett torg med många människor

Torget med Konsthallen i bakgrunden.

Den tillfälliga bron

Innan brobytet börjar på allvar, kommer en tillfällig bro att läggas på plats.

En karta som visar den tillfälliga bron.

Vad händer nu?

Följ bygget av den nya bron på Härnösands kommuns hemsida, harnosand.se/nybron

Övrig information och dokument

Presentation av förslaget för bron (PDF)
Gestaltningsdokument (PDF)

Kontakt

Vill du ha mer information om projektet, kontakta:

Thomas Jenssen, chef för samhällsförvaltningen
070-340 15 09, thomas.jenssen@harnosand.se