Kvarteret Muraren

På Kanaludden har HSB byggt ett sexvåningshus med totalt 21 lägenheter.

ett flerbostadshus

Projektet

HSB har byggt ett hus i sex våningar med totalt 21 lägenheter med hög inredningsstandard, balkonger och hiss. Lägenheterna är på 2-4 rum och kök, 62-124 kvadratmeter.

Huset ligger bara 75 meter från Södra sundet och samtliga lägenheter har havsutsikt.

Området

flygbild över en stad med båtbryggor och en stor byggnad i fokus

Huset ligger bara några minuters promenad från centrum, vid Kanaluddens strandpark och Södra sundet. Där finns idag Simhallen, boulebanor och en småbåtsbrygga med badbrygga längst ut. Vid bryggan finns både fasta platser och en gästhamn med servicelokal i Simhallen.

Hela området håller på att utvecklas. Intill simhallen byggs Hernö Gin Hotell och Kanaluddens strandpark ska utvecklas som fritids- och rekreationsområde med bland annat lekplats och andra aktiviteter, grillplatser och grönska.

Läs mer om Hernö Gin Hotell
Läs mer om Kanaluddens strandpark