Hållbar samhällsomställning

Västernorrland står inför en stor samhällsomvandling och för länets alla kommuner väntar helt nya utmaningar. I projektet Hållbar Samhällsomställning, HSO, kraftsamlar kommunerna för att efter bästa förmåga bygga ett hållbart samhälle utifrån ett nytt läge som kommer med nya och stora möjligheter.

Projektet

Den nya gröna industrin är på stark frammarsch i norra delen av Sverige vilket betyder att vår region står inför historiska tillväxtmöjligheter. Med den snabba tillväxten följer ett stort krav på regionens kommuner att snabbt omvandla våra samhällen för att möta en efterlängtad befolkningsökning. Enligt beräkningar handlar det om 15 000 nya arbetstillfällen och 40 000 nya medborgare i regionen. Tillsammans ska vi kraftsamla för att bygga ett hållbart samhälle utifrån det nya läget som den gröna samhällsomställningen innebär. Tillsammans ska vi ta vara på och utveckla de möjligheter som ligger framför oss.

Hållbart och effektivt samhällsbyggande

Projektet handlar om att identifiera smarta arbetssätt, dela kunskap mellan kommunerna för att effektivisera samhällsbyggandet samt skapa förutsättningar för näringslivets ökade behov. Allt detta ska bidra och leda till en hållbar tillväxt i hela regionen. Genom påverkansarbete ska projektet även hitta vägar för att minska riskerna för de kommuner som står inför stora investeringar i samhällsomvandlingen.

Läs mer om projektet i vår projektansökan (PDF)

Karta över investeringar

Vi har tagit fram en karta som visar investeringar och etableringar i hela Västernorrlands län. Observera att kartan endast visar ett urval samt uppdateras löpande.

karta med prickar i olika färgerFörstora bilden

Klicka på bilden för att se den större.

Vad händer nu?

Följ aktuella händelser i projektet på Härnösands kommuns hemsida, harnosand.se/vasternorrlandvaxer

Kontakt

För mer information kontakta:

Annelie Axelsson
Projektledare
Telefon: 070-508 29 20
E-post: annelie.axelsson@harnosand.se