Innovation in urban planning

Digital demokrati banar väg för kommunal utveckling i Härnösand och Nykarleby. Det här projektet är en förstudie inom stadsplanering, som belyser innovativa strategier och främjar samarbete med Finland för att effektivisera processer och öka tillgängligheten. Genom att utnyttja digitala teknologier siktar vi på att revolutionera sättet för medborgare att engagera sig, vilket säkerställer inkluderande deltagande och informerat beslutsfattande.

Bild på Nykarleby stad, Sambiblioteket i Härnösand och en kvinna som står med Vr-glasögon.

Projektet/The project

Digital democracy is paving the way for municipal development in Härnösand and Nykarleby. This project is a pre-study in urban planning, highlighting innovative strategies and promoting collaboration with Finland to streamline processes and increase accessibility. By leveraging digital technologies, we aim to revolutionize the way citizens engage, ensuring inclusive participation and informed decision-making.

Maj 2024
Projektet påbörjas.
AI kan användas i stadsplanering – Härnösand får EU-stöd (tidningenangermanland.se) Länk till annan webbplats.

Juni 2024
Gemensamt deltagande i konferensen Imagine the Metaverse Länk till annan webbplats.. Medverkar gör Åbo Akademi, Nykarleby Stad och nätverket Metacity, URBACT.

Augusti 2024
Härnösand och Åbo Akademi besöker Nykarleby.

September 2024
Åbo Akademi och Nykarleby besöker Härnösand.

 

Kontakt

För mer information kontakta:

Jennie Olofsson
Biblioteksstrateg/projektledare
Telefon: 070-301 18 31
E-post: jennie.olofsson@harnosand.se