Sporthall

En ny sporthall byggs nu på nuvarande Ängevallen på Murberget. Hallen ska bland annat innehålla en fullstor plan, 40 x 20 meter, godkänd för tävlingsmatcher i exempelvis handboll och innebandy. Även utomhus blir det plats för olika sportaktiviteter. Hallen ska vara färdig efter sommaren 2025.

skiss av en stor sporthall med parkering framför

Projektet

De två skolorna Wendela Hellmanskolan (7-9) och Murbergsskolan (3-6) saknar egna idrottshallar. Samtidigt har det sedan länge funnits en önskan och ett behov från stora delar av föreningslivet av fler halltider och ytterligare en sporthall med tillräckliga mått för tävlingsmatcher i exempelvis handboll och innebandy.

Den nya sporthallen ska rymma en fullstor plan, 40 x 20 meter, som kan delas av i två mindre. En sådan hall ger kommunens föreningar större möjligheter att utvecklas och bedriva sin verksamhet och även bättre möjligheter att arrangera större cuper och tävlingar.

Hallen ska även rymma ytterligare en mindre hall som passar för skolidrott i de lägre åldrarna och träning i idrotter som inte kräver stora ytor. Totalt blir det kapacitet för tre skolklasser samtidigt.

I den stora hallen finns läktarplatser för 500 personer och tanken är att den ska kunna användas även som samlingslokal för de två skolorna.

Den nya sporthallen får full tillgänglighet, något som saknas för närvarande i Härnösand. Dessutom är omklädningsrum och lokaler byggda för att möta det behov av integritet som människor kan ha.

skiss av en trappa som leder upp till en byggnad

Utvändigt visar ritningarna en byggnad i två nivåer, en lägre del för entré, café och omklädningsrum och en högre del för själva hallarna. Byggnaden byggs till stor del i trä.

Utomhus byggs bland annat en konstgräsplan med belysning för 9 mot 9-spel. Vintertid kommer planen att spolas. Det blir också en hinderbana, kastsektor och banor för längdhopp och 60 meter.

Framför hallen finns stora parkeringsytor. Bil- och cykeltrafik leds upp till hallen via en ramp från Norra Ringvägen. För gående finns en trappa rakt upp mot hallen.

Konst

illustration av en mur med en konstnärlig utsmyckning på

Skiss av den konstnärliga utsmyckning i grafisk betong som ska pryda en stödmur.

På en stödmur ska det bli en konstnärlig utsmyckning på 3 x 33 meter. Konstverket av Susanne Vollmer blir i form av så kallad grafisk betong.

Dessutom ska en 80 meter lång "öppen vägg" sättas upp anslutning till gångbanan. På väggen blir det fritt fram för vem som helst att måla och skapa.

Förstora bilden

Klicka för att se bilden större

Våren 2024

Trästommen reser sig.

April 2024

Konstnären Susanne Vollmer får uppdraget att göra en 33 meter lång konstnärlig gestaltning i grafisk betong på den stödmur som leder upp till sporthallen.

December 2023

Det första gräv- och spadtaget tas av skolbarn, politiker, föreningar och byggföretag.

September 2023

Upphandlingen är klar. Härnösandsföretaget Jasab har lämnat det lägsta anbudet och får uppdraget att bygga sporthallen.

November 2021

Kommunfullmäktige godkänner investeringen i en ny sporthall.

Oktober 2021

Ett förslag på utformning och placering av sporthallen presenteras.

November 2020

Årsplanen för 2021 fastställs. I årsplanen pekas en ny sporthall på fastlandet ut som en prioriterad satsning.

Kontakt

För mer information:
Sofie Wallblom, lokalförsörjningsenheten
e-post: sofie.wallblom@harnosand.se, mobiltelefon: 070-301 51 81