Myrans IP

På Myrans IP utvecklas hela området för att skapa ett centrum för fotboll i Härnösand. I planerna ingår en fullstor och tävlingsgodkänd 11 mot 11-plan inklusive läktare och servicehus. Även övriga planer rustas upp och parkeringsmöjligheterna förbättras.

skiss över ett område med fotbollsplaner

Projektet

På Myrans IP spelas sedan länge framför allt barn- och ungdomsfotboll på flera olika planer. Det har inte funnits några servicebyggnader och parkeringsmöjligheterna har inte varit de bästa.

Med ett utvecklat fotbollsområde öppnar Myran även för seniorspel och större möjligheter att arrangera cuper, tävlingar och andra event. Det här ska göras:

Söder om vägen

  • 1 fullstor 11 mot 11-plan med konstgräs och godkända mått för seniorspel och med läktare och stängsel runt planen.
  • 1 mindre 11 mot 11-plan intill den större planen.
  • 1 ny servicebyggnad i anslutning till den större planen.
  • Utökad och förbättrad parkering.

Norr om vägen

  • 2 nya 7 mot 7-planer för barn- och ungdomsfotboll.
  • Förbättrad parkering.

Längre ned på Volontärvägen

  • 2 st. 5 mot 5-planer.
  • 1 st. 7 mot 7-plan.

Området

två personer med en fotboll mellan sina pannor

Myrans IP ligger på Härnön, i utkanten av Härnösands tätort med bostadsområdet Eriksdal och skogen som närmaste grannar. Området har länge varit den huvudsakliga platsen för fotboll för de yngsta barnen och ungdomarna.

I nära anslutning ligger också Myrans flygält som drivs av flygklubben.

Maj 2023

Ombyggnaden av fotbollsfältet påbörjas.

Mars 2022

Samhällsnämnden beslutar att den utbyggda 11 mot 11-planen får konstgräs.

November 2021

Kommunfullmäktige godkänner investeringen.

Oktober 2021

Ett förslag på hur Myrans fotbollsfält skulle kunna utvecklas presenteras.

Kontakt

För mer information:

Ulf Andersson, fritidschef
0611-34 88 22, ulf.andersson@harnosand.se