Ny förskola

Härnösands kommun planerar för en ny modern förskola på fastlandet. Förskolan ska ersätta flera mindre förskolor och erbjuda bra pedagogiska miljöer utifrån dagens behov.

karta med ett område markerat med blått

Projektet

Det behövs en ny förskola på fastlandet i området Bondsjöstaden/Gådestaden. I området finns idag flera små förskolor med slitna lokaler som inte är anpassade för modern förskoleverksamhet. Dessutom är de nuvarande hyresavtalen på väg att löpa ut.

Planen är därför att bygga en stor och modern förskola där våra förskolebarn får nya fina lokaler som erbjuder utvecklande lärmiljöer. Den nya förskolas kommer också at underlätta för verksamhetens behov och skapa bättre arbetsmiljö för personalen.

Området vid Sockenvägen bedöms som den bästa platsen för en förskola. Det är enkelt att ta sig dit och utomhusmiljön är bra. I området finns till exempel en naturlig miljö med uppvuxna träd som kan ge skugga under soliga sommardagar.

Förhoppningen är att ha en färdig detaljplan under 2025/2026. Därefter kan byggprocessen starta.

en vuxen leker med två barn på en förskola
tre glada barn

Området

Förskolan planeras i ett parkområde som ligger anslutning till både ett villaområde och ett större område med lägenheter i form av bostadsrätter. Förskolan kommer också att ha ett större skogs- och naturområde inpå knuten.

Läget är strategiskt med tanke på kommande etableringar, bland annat i Torsboda.

Mars 2024

Rådet för planering och exploatering, PEX-rådet, tar ett inriktningsbeslut att arbeta vidare med att bygga en förskola i ett område vid Sockenvägen – Bergsstigen.

Kontakt

För mer information:

Eva Claesson
Verksamhetschef för förskolan
070-346 61 43
eva.claesson@edu.harnosand.se

Thomas Jenssen
Förvaltningschef för samhällsförvaltningen
0611-34 81 55
thomas.jenssen@harnosand.se