Östanbäcken

Kvarteret Östanbäcken är en charmig och välbevarad stadsdel mitt i centrala Härnösand. En promenad längs Östanbäcksgatan tar bara några minuter, men för dig flera hundra år bakåt i tiden.

En genuin stadsdel mitt i stan

Kvarteret Östanbäcken ligger mitt i centrala Härnösand, Östanbäcksgatan startar alldeles intill Storgatan och slutar vid Simhallen på Kanaludden. Däremellan slingrar den sig fram bland gamla och välbevarade trähus. De flesta av husen är byggda på 1700- och 1800-talet.

Östanbäcken var precis som många andra liknande områden nära att rivas i mitten av 1900-talet, men räddades och är numera med sin oregelbundna planstruktur från 1500-talet ett av de viktigaste uttrycken för Riksintresset för kulturmiljövård i Härnösand.

Nybrogatan 1000

På Privilegiedagen 2024 visade Örjan Leek bilder och berättade om Nybrogatans historia.