Stadsvandring

Sommartid arrangerar Härnösands guideförening regelbundet stadsvandringar. Stadsvandringen tar avstamp i stadens historia, byggnader och människorna som levt och verkat i staden genom tiderna. Lär känna Härnösand som blev framröstad som en av Sveriges bästa sommarstäder.

Stadsvandring vid Domkyrkan.

Stadsvandring med teater

Under utvalda stadsvandringar spelas scener upp ur historien. Från 1500-talets Hans Andersson som deklarerade att han ville bilda staden Härnösand, till Östanbäcken där en incident utspelar sig med fiskhandlare och elever. Scenerna är tagna ur historien och följer stadsvandringens historia, med start från istiden till nutid.

Turist på tur

Vid kryssningar som anlägger i Härnösand under sommaren så finns det oftast möjlighet att genom arrangören boka en stadsvandring. Stadsvandringarna erbjuds i första läget på svenska, men det finns även möjlighet att det kan erbjudas på tyska, franska och engelska, med lite framförhållning. Stadsvandringarnas grund är mestadels densamma men kan med god framförhållning skruvas på efter önskemål.

Kontakt

Jörgen Wallin
Härnösands Guideförening
Telefon: 070-545 14 55
E-post: wallin.jorgen@gmail.com

Nybrogatan 1000

På Privilegiedagen 2024 visade Örjan Leek bilder och berättade om Nybrogatans historia.