Studera på Campus Härnösand Höga Kusten

På Campus Härnösand Höga kusten erbjuder ett stort utbud av eftergymnasiala utbildningar i samarbete med olika universitet, högskolor och yrkeshögskolor. Du kan alltså både utbilda och kompetensutveckla dig på plats i Härnösand.

Två studenter.

Utbildningarna har kommit till genom ett tätt samarbete med och på efterfrågan av lokala företag och näringslivet i stort. Utbildningarna utvecklas hela tiden och anpassar sig efter arbetsmarknadens behov, och de är utformade för att de studerande som tar examen ska bli så efterfrågade som möjligt.

“Ju fler utbildningar vi kan erbjuda i Härnösand, desto fler får möjlighet att bo kvar istället för att flytta till utbildning och jobb!”

Håkan Ölund, Campus Härnösand Höga Kusten.

I takt med att pensionsåldern höjs och vi arbetar längre upp i åldrarna ökar också intresset för att ändra yrkesinriktning mitt i livet. Med en bredare utbildningskatalog kan Härnösand möta upp näringslivets kompetensförsörjningsbehov och ge fler möjlighet till utbildning och jobb.

Lärarna på de olika utbildningarna är experter inom sina områden, och finns de inte på plats, är det via fjärrundervisning. Men det är i den fysiska lärmiljön på Campus Härnösand som studenterna får chans att mötas via inneträffar och andra mötestillfällen.

I alla yrkeshögskoleutbildningar ingår en LIA-period, lärande i arbete. Där får de studerande chansen att bredda sitt nätverk, utöka sin kompetens och arbetslivserfarenhet och i många fall komma i kontakt med en framtida arbetsgivare.